Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Bir boşanma davasının ne kadar sürede sonuca bağlanacağını söylemek için bu konuyu iki başlık halinde incelemek gerekmektedir. Diğer bir deyişle boşanma davasının çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağı davanın süresine de etki etmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabını ………. başlığında vermiştik o yüzden burada çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceğini ele alacağız.…

Velayet

Velayet Nedir Reşit olmayan çocuğun korunması ve çıkarları doğrultusunda hukuken temsil edilmesinde yetki, görev ve sorumluluk olarak özetlenebilir velayet kavramı. Aksi yönde yasal bir gerekçe olmadıkça çocuğun velayeti sadece anne-baba tarafından kullanılır. Boşanma Durumunda Çocuğumun Velayetini Alabilir Miyim Öncelikle burada davanın tarafı olan eşlerin isteklerinden çok çocuğun çıkarları Hakim tarafından ilk sırada dikkate alınır. Bu…

En Kısa Sürede Nasıl Boşanırım?

Boşanma davaları için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan birisi eşlerin ortak karara varamadığı çekişmeli boşanma ve her türlü konuda ortak karara vardığı anlaşmalı boşanmadır. Her iki dava türüne de diğer yazılarımızda değinmiştir. Bu yazımızda ise “En kısa sürede nasıl boşanırım” sorusunun cevabını vereceğiz. Bu sorunun cevabı ise anlaşmalı boşanma davası açmaktır. Anlaşmalı olarak boşanma davası açmak…

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

En kısa sürede sonuçlanacak davalardan birisidir anlaşmalı boşanma davası. Ancak bu konuda hukuki prosedürün çok iyi bilinmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde atılacak yanlış bir adım bu sürecin uzamasına neden olabilir. Bu aşamada ilk yapılacak iş, tarafların üzerinde anlaşmış olduğu tüm mali ve hukuki konuları içeren protokolün hazırlanmasıdır. Bu protokolün boşanma davalarında uzman bir avukat…

Boşanma Ücretleri

Pek çok davada olduğu gibi boşanma davalarında da ücreti belirleyen farklı unsurlar bulunur. Ama şu kadarını söyleyebiliriz ki anlaşmalı boşanma davaları her zaman daha ekonomik olacaktır. Gerek sürecin kısalığı, gerekse yapılacak işin çekişmeli boşanmaya göre daha az külfetli olması ücretin de daha az olmasına neden olmaktadır. Açmak istediğiniz dava ve bu davanın sürecine ilişkin ücretleri…

Tanıma Tenfiz

Yurtdışında boşanan eşlerin bu işlemi Türkiye’de kendiliğinden geçerli olmamaktadır. Yabancı ülkede verilen boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için “Tanıma Tenfiz” davası açılması gereklidir. Aslında Tanıma ve Tenfiz ayrı işlemlerdir. Tanıma, yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de tanınması iken bu karar aynı zamanda boşanma gibi uygulanması gereken icrai bir iş de içeriyorsa…

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanmayı; boşanma konusunda her iki eşin de anlaşmaya varıp birlikte hareket ederek dava açması diyebiliriz kısaca. Anlaşmalı boşanma davası en kısa sürede sonuçlanacak davalardan birisi olduğu gibi mahkeme masrafları açısından da en ekonomik yoldur. Bunun bir etkisi olarak da taraflar manevi olarak da daha az yıpranırlar. Ancak bu konuda hukuki prosedürün çok iyi bilinmesi…

Tazminat

Medeni Kanunumuza göre boşanma yolu ile evliliğin sonlanması hallerinde şayet koşulları oluşmuşsa bir taraf diğer taraftan tazminat alabilir. Bu tazminat maddi veya manevi yahut her ikisi de olabilir. Boşanmada tazminat konusu Medeni Kanunu 174. maddesinde düzenlenmiştir. “MADDE 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî…

Mal Paylaşımı

Evlenme ile eşler birlikte yaşamak dışında ekonomik anlamda da bir birliktelik içerisine girerler. Diğer bir deyişle evlilik birliğinin kurulması ile ekonomik çıkarlar da ortak hale gelir. Ancak boşanma ile ekonomik birlikteliğin de sona ermesi, ortak malvarlığının paylaşılması sorununu da ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda eşlerin tabi oldukları mal rejimi paylaşımın nasıl yapılacağını belirlemektedir. Medeni Kanunumuza göre…

Nafaka

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’muza göre hakim, eşlerden birinin maddi ihtiyaçları yönünden diğer eşten destek alamaması halinde, ihtiyacı olan eş için  nafakaya hükmedebilir. Nafaka, farklı koşullara göre farklı isimler alabilir. Bu yazımızda tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasını ele alacağız. Nafaka Alabilmek İçin Boşanma Şart Mıdır? Hayır. Medeni Kanunumuza göre eşlerden birisi, ortak hayat…